October 18, 2018

Breaking News

ประกาศ เรื่องเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่องเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
แม่ฮ่องสอน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1


1 2 3 4

เครดิตจาก
ขอขอบคุณเว็บไซต์ http://www.kroobannok.com/82032