October 18, 2018

Breaking News

หนังสือดี อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งไว้

แนะนำหนังสือดี

เกี่ยวกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้ฤกษ์วางแผงในศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศทั้งซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นายอินทร์และ7-11
เพื่อหาทุนสนับสนุนนักเรียนชาติพันธ์ุชนเผ่าต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ
สนใจสั่งจองได้ในรายละเอียดในFBนี้ราคาเล่มละ180บาทครับ


 

1 2 3 4 5 6 7 8