September 21, 2018

Breaking News

ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

คลิกลงทะเบียน คลิกด้านล่างนี้ 

http://training.obec.go.th/#/Login

kurusapar

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.  
รายละเอียด   แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ   โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
  และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา


ดูหลักสูตรพัฒนาครูทั้งหมด   2ApprovedCourse60pct_20170403_1610.pdf (133 downloads)

หรือ ดูเพิ่มเติมอีกได้ที่นี่

 https://www.krui3.com/manual/approved-course/


 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/82380