September 21, 2018

Breaking News

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านสบป่อง ผลการทดสอบ ONET สูงกว่าระดับเขต และผล NT สูงกว่าระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านสบป่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ได้รับรางวัล
ผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับเขต และผล  NT สูงกว่าระดับประเทศ
จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
โดยมีนายสมศักดิ์  เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบป่อง
รับมอบวุฒิบัตร
จาก นายสุภาพ กาวิ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


01 02

 

 

1492879298351 1492879301080 img20170530153107 img20170531115312 img20170602111328 img20170605094947 img20170621145958 img20170622073920 img20170622080939 img20170622080945 img20170626091257