September 21, 2018

Breaking News

เปิดสอบตำรวจ ปี 2559

ข่าวด่วนจากเว็บ Maehongsoncity.cocm

 

ประชาสัมพันธ์ เว็บเมืองแม่ฮ่องสอน
 

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

<bgcolor=”ffffff”>–> เรื่อง เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.*สายป้องกันปราบปราม *สายอำนวยการ *ตชด. –> ประกาศเมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2559

–>รายละเอียด : ด่วนที่สุด!! อนุมัติ แล้ว เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.*สายป้องกันปราบปราม *สายอำนวยการ *ตชด.

– วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

สอบตำรวจ 2559

สอบตำรวจ 2559

1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน และทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวน 885 อัตรา แยกเป็น 2 สาย ดังนี้
(1.) สายสอบที่ 1 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน จำนวน 705 อัตรา เรียกว่าสายอำนวยการ ใช้อักษรย่อคือ อก.1
คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนเพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร
Advertisement

(2.) สายสอบที่ 2 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก จำนวน 180 อัตรา เรียกว่าสายครูฝึก ใช้อักษรคือ คฝ.2
คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) รวมถึงทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วย
– ต้องเป็นผู้ที่หน่วยทหารต้นสังกัดเดิมมีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจำการเป็นผู้ที่มีวินัยดี ไม่ขาดราชการ ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป (คำแนะนำจากสำหรับผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองฯให้ติดต่อจ่ากองร้อยหน่วยต้นสังกัดที่เคยประจำการด่วน เพื่อขอหนังสือรับรองฯ)
– ไม่รับสมัครผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.)
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร

สอบตำรวจ 2559

สอบตำรวจ 2559

2. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยาการ ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ จำนวน 100 อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อคือ พฐ.3
คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

ค่าสมัครสอบ 480 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านประกาศรับสมัครงานสำหรับสายอำนวยการ
อ่านประกาศรับสมัครงานสำหรับกลุ่มงานเทคนิค
 

ประชาสัมพันธ์ www.maehongsoncity.com
 

email : kroogo@gmail.com
 

Website : http://www.maehongsoncity.com

Article Tags

Related Posts