September 21, 2018

Breaking News

ข่าวสารสมัครงาน

Homeยินดีต้อนรับข่าวสารสมัครงาน

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ เมืองแม่ฮ่องสอน  คือ เว็บคนเมืองแม่ฮ่องสอน (http://www.maehongsoncity.com) 

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   2. เพื่อเป็นสื่อสังคม Social Online ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

คำขวัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน
“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”

 

b1

 

+ข่าวสารสมัครงาน

 

b1